Blauwalg Kuinderbos

Waterschap Zuiderzeeland heeft op donderdag 14 juni 2018 blauwalg in de Kuindervaart bij het hondenstrandje Kuinderbos aangetroffen. Het waterschap waarschuwt mensen het water niet te gebruiken, mee te spelen of honden erin te laten zwemmen. Het betreft namelijk de hondenuitlaatroute en de hondenzwemplaats waar de blauwalg is geconstateerd.

Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden waar mens en dier gezondheidsklachten van kunnen krijgen, zoals huidirritatie en duizeligheid. Het waterschap heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Medewerkers van het waterschap houden de situatie nauwlettend in de gaten. Zodra het water weer blauwalgvrij is, verwijdert het waterschap de borden.

Mocht u blauwalg vermoeden, dan kunt u dit melden bij Waterschap Zuiderzeeland, telefoon (0320) 274 911. Medewerkers van het waterschap komen dan ter plekke het water controleren en nemen maatregelen als dat nodig is.

Lees meer over Blauwalg.

Waarschuwingsbord blauwalg