Maatregelen in tijden van droogte

Op dit moment is er sprake van droogte doordat het al weken niet heeft geregend, door hoge temperaturen en veel verdamping. Waterschap Zuiderzeeland treft maatregelen, ook om verder in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt, zoals het KNMI verwacht. Het op niveau houden van het waterpeil, alsook het tegengaan van blauwalg zijn belangrijke aandachtsgebieden voor het waterschap.

Het is een droge zomer

Het is droog in Flevoland, maar niet zo droog als elders in het land (vooral in het zuiden). De situatie hier is bijzonder, omdat het een polder is en het waterschap dus ook bij weinig of geen neerslag water uit moet pompen. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is voldoende water om gewassen te kunnen beregenen uit de Hoge en Lage Vaart. In de Noordoostpolder wordt water ingelaten vanuit het IJsselmeer, Ketelmeer en Vollenhovermeer, om aan de watervraag te kunnen voldoen.

Maatregelen

Op 4 juli heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat de waterpeilen van het IJsselmeer en Markermeer zullen worden verhoogd. Zo kan er langer worden voldaan aan de watervraag van de omliggende waterschappen. De peilverhoging wordt ingezet vanwege de verwachting van lage afvoeren van de Rijn en de verwachting dat de komende twee weken geen neerslag van betekenis zal vallen. Afhankelijk van de ontwikkelingen, kunnen de waterpeilen volgende week verder worden verhoogd.

Ook het waterpeil van het Veluwemeer is lager dan gewenst. Rijkswaterstaat heeft gevraagd om water in te laten. Dit gebeurt via de Zuidersluis bij gemaal de Blocq van Kuffeler (Almere) en bij gemaal Lovink (bij Biddinghuizen) weer uit te pompen. Tegelijkertijd worden de waterpeilen van de Hoge en Lage Vaart in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland circa 5 cm hoger gezet.

Ook is een oproep gedaan aan agrariërs en beheerders van sportterreinen om in bepaalde situaties zelf het water op peil te houden na beregening.

Neerslagtekort bij De Bilt hoger dan in Flevoland

Het neerslagtekort gemeten bij De Bilt was op 5 juli 172 mm. Het neerslagtekort in Flevoland was 171 mm bij Lelystad en 165 mm bij Marknesse. In Flevoland is het dus minder droog dan in de zuidelijke provincies. In de grafiek (jpg, 58 kB) is het neerslagtekort van 5 juli in Flevoland te zien. In het plaatje 'doorlopend potentieel neerslagoverschot' zijn de verschillen in Nederland goed te zien.

Neerslagtekort 2018

Doorlopend potentieel neerslagoverschot

Waterkwaliteit zwemlocaties

Informatie over de waterkwaliteit van officiële zwemwateren is beschikbaar via zwemwater.nl. Via deze website is ook de zwemwater app te downloaden. Blauwalg kan vooral voorkomen in stilstaand water met een hoge temperatuur. Geregeld worden zwemlocaties gecontroleerd op blauwalg. In steden en dorpen zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor doorstroming om blauwalg of botulisme te voorkomen.

Meer informatie over droogte op landelijk niveau: