Dankzij regen neemt neerslagtekort af; waterpeilen langzaam terug naar ‘normaal’

De droogtecrisis is voorbij. Het regent geregeld, het is minder warm en er is veel minder verdamping. Het waterschap voert zijn dagelijkse taken uit om het water op het (streef)peil te houden en de waterkwaliteit en grondwaterstanden te monitoren.

Herstel, maar nog steeds een neerslagtekort

groengras
Fris groen in plaats van geel en uitgedroogd

De natuur in het beheersgebied van Zuiderzeeland lijkt zich langzaam te herstellen van de lange droogteperiode. De temperaturen (ook die van het water) zijn gedaald en de verdamping is een stuk minder dan tijdens de hete en droge dagen. Het neerslagtekort is weliswaar afgenomen (maar bestaat nog wel) en het peil van het IJsselmeer staat weer wat hoger (of minder laag).
Maar het is nog niet als tijdens een ‘gemiddelde zomer’. De grondwaterstanden zijn weer wat gestegen maar voor de komende weken wordt weinig regen verwacht. Dus we houden de vinger aan de pols voor de waterkwantiteit en –kwaliteit en de grondwaterstanden.
In het land zijn zorgen over verzilting, o.a. van het IJsselmeer. We meten in ons gebied het zoutgehalte van het in te nemen water, maar dat voldoet gelukkig nog steeds aan de normen (voor de landbouw).

Actualiseren droogtestrategie

Het waterschap heeft veel geleerd van deze droogtecrisis en werkt nu aan de actualisering van de droogtestrategie, zodat we een volgende keer nog beter zijn voorbereid.

Iedereen hartelijk dank voor de samenwerking deze zomer, waarbij we er met elkaar in zijn geslaagd om zo zuinig mogelijk om te gaan met het beschikbare water.