Afvalwaterzuivering Tollebeek energiefabriek door Ephyra®-technologie

Waterschap Zuiderzeeland heeft op de afvalwaterzuivering in Tollebeek een slibgistingsinstallatie waar de innovatieve Ephyra®-technologie wordt toegepast. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt meer biogas geproduceerd. Inmiddels is de opstartfase achter de rug en zijn de resultaten met bijna 75% meer biogasproductie veelbelovend. De volgende fase is gericht op het verder optimaliseren en de daaraan verbonden kosten. Met de Ephyra®-technologie zet het waterschap een volgende stap op weg naar een circulaire economie.

75% meer biogasproductie

In 2017 is de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd en is de Ephyra®-installatie gebouwd op afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek. Eind 2017 begon een opstartperiode van vijf maanden die mei 2018 succesvol is afgerond met een garantietest. Hieruit bleek dat de biogasproductie met bijna 75% is toegenomen. Daarmee is AWZI Tollebeek voor de benodigde elektriciteit volledig zelfvoorzienend. Er is zelfs sprake van een biogasoverschot, waarmee circa 120 huishoudens voorzien worden van groene energie: onze eigen energiefabriek.

Meer slib, meer biogas

Ook een deel van het slib van AWZI Lelystad wordt verwerkt met de Ephyra®-installatie op AWZI Tollebeek. Meer slib zorgt voor extra biogas, dus de verwachting is dat het waterschap in de toekomst grotere hoeveelheden slib op AWZI Tollebeek gaat verwerken. Het komende jaar vinden onderzoeken plaats, worden verbeteringen doorgevoerd en worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor het verwerken van grotere hoeveelheden slib.

Achtergrondinformatie Ephyra®

De slibgistingstechnologie Ephyra® is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland. Dit project is mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Ephyra-bovenkant-tank
Bovenkant van de Ephyra®-tank - foto: Royal HaskoningDHV