Agrarische Kennis- en demobijeenkomst

Flevolandse agrariërs hebben al grote stappen gezet om belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De naleving van milieuregels is goed. Desondanks worden er nog steeds teveel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen.

Binnen het Actieplan Bodem & Water werkt de sector (LTO en KAVB) samen met Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland aan de verdere vermindering van normoverschrijdingen. Gezamenlijk brengen we potentiële emissieroutes in beeld en zoeken we oplossingen. De nieuwe POP3-subsidieregeling ‘Niet-productieve investeringen water’ maakt het voor agrarische ondernemers aantrekkelijk te investeren in bijvoorbeeld vul- en wasplaatsen met zuiveringsvoorzieningen.

Opkomst Kennis- en demodag

Mogelijkheden

Op 18 oktober organiseerde het Actieplan Bodem & Water een kennis en demo bijeenkomst voor akkerbouwers en bollentelers, waarin zij geïnformeerd werden over de mogelijkheden. Ruim 70 agrarische ondernemers kwamen hiervoor bijeen in Dronten.

Arnold Michielsen (voorzitter LTO Noord Flevoland) en Lida Schelwald-van der Kley (heemraad Waterschap Zuiderzeeland) openden de bijeenkomst. Vervolgens vertelde Joanneke Spruijt van het waterschap ondermeer over mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen en aandachtspunten en maatregelen om deze te voorkomen.

In de daaropvolgende drie workshops werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over maatregelen om erfemissies te voorkomen. Hilfred Huiting van Wageningen University & Research, Open teelten hield een workshop over zuiveringsvoorzieningen en spoelstrategieën.

Jan Broos van Broos water en Johan Bergmans (akkerbouwer) discussieerden aan de hand van stellingen met de aanwezigen over volautomatische reiniging op de spuitmachine, het verplaatsen van de vulpaats en de aanleg van wasplaats met zuiveringsvoorzieningen. In de workshop van Esther van der Wijk (Provincie Flevoland) en Roelof Noord (RVO.nl) kon men informatie krijgen en vragen stellen over het indienen van een POP3 subsidieaanvraag.

Op een demonstratieplein konden agrarische ondernemers ook in gesprek met leveranciers van zuiveringsvoorzieningen, vul- en wasplaatsen, spuitmachines met volautomatische reiniging en subsidieadviseurs.

Zowel tijdens de workshops als op het demonstratieplein ontstonden levendige discussies. Het was duidelijk dat de ondernemers openstaan voor het nemen van maatregelen en actief nadenken over oplossingen die inpasbaar zijn in hun bedrijf.

Nadere informatie over de POP3 subsidieregeling ‘Niet productieve investeringen water’.

Actieplan Bodem & Water heeft een kennisboekje over erfemissies uitgebracht.