Aanvraag meetset NitraatApp

Waterschap Zuiderzeeland stelt gratis een aantal teststrips voor de Nitraat App beschikbaar. Bent u agrariër en wilt u zelf het nitraatgehalte in water meten, vraag dan nu een meetset bij het waterschap aan.

De Nitraat App is ontwikkeld door Deltares. Het is een goed voorbeeld van “doehetzelfmonitoring”; op relatief eenvoudige wijze kunt u een indicatie krijgen van het nitraatgehalte in water. De Nitraat App is gratis op de smartphone te downloaden via de App Store van Apple of de Play Store van Android. Nitraat is een waardevolle meststof, bijvoorbeeld in beregeningswater. Het nitraatgehalte kan ook te hoog zijn, dan worden normen overschreden.

Hoe werkt de Nitraat App?

De teststrip houdt u 1 seconde in het water. Daarna legt u de teststrip op de referentiekaart en maakt u een foto van de teststrip met de Nitraat App. Het nitraatgehalte in mg/l wordt direct zichtbaar op uw smartphone. U kunt uw meetresultaat op de kaart van Nederland toevoegen onder vermelding van een zelfgekozen toelichting, maar dit is niet noodzakelijk.

Welk water kan onderzocht worden?

Dat bepaalt u. Het water kan een verschillende herkomst hebben:

  • grondwater
  • oppervlaktewater
  • beregeningswater
  • afvalwater
  • effluent van IBA of septic tank
  • sloot naast mestopslag
  • uitspoeling van meststoffen via drainagewater
  • drainwater, enz.

De Nitraat App heeft een bereik van 0 tot 50 mg/l nitraat en heeft een onnauwkeurigheid van ca. 30% (tegen ca. 10% voor laboratoriumanalyses).

Wat is nitraat?

Nitraat is een meststof, het zit in kunstmest en in dierlijke mest. Teveel nitraat in oppervlaktewater is niet goed, het zorgt voor algenbloei wat leidt tot groen en zuurstofloos water. Ook in het grondwater mag niet teveel nitraat aanwezig zijn. Uitspoeling van nitraat is een verlies van waardevolle grondstoffen. Ook kan het wijzen op een slechte biologische werking van een IBA of septic tank.

De norm voor stikstof in oppervlaktewater in Flevoland varieert per gebied. In de norm telt ook de aanwezigheid van ammonium mee, maar ammonium kan niet worden gemeten met de Nitraat App. In het algemeen zou het nitraatgehalte in de tochten van Flevoland in de zomerperiode niet boven de 20 mg/l nitraat uit mogen komen.

Wat zegt de meting?

Het waterschap meet zelf het nitraatgehalte op veel plekken in Flevoland. Deze informatie kunt u vinden via www.zuiderzeeland.nl/waterinformatie. Deze meetgegevens zijn uiteraard veel betrouwbaarder dan “doehetzelfmetingen”. Toch zijn de gegevens vaak ouder dan een jaar en niet overal wordt gemeten. Met de Nitraat App zijn meetgegevens minder betrouwbaar, maar wel actueel en op elke plek mogelijk. De app maakt het mogelijk om nitraatbronnen op te sporen en het effect van maatregelen te testen. Als de meetresultaten in Flevoland veel gedeeld worden, kunt u de Nitraat App raadplegen voor meetresultaten bij u in de buurt!

Hoe kom ik aan een meetset?

Het waterschap stelt meerdere meetsets voor de nitraatapp gratis beschikbaar.

Vraag uw meetset nu aan

Meetset NitraatApp


Aanvraag meetset

Meetset NitraatApp