Najaarschouw op 15 en 16 november

Op donderdag en vrijdag, 15 en 16 november 2018 vindt de jaarlijkse najaarsschouw plaats. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland controleren of de sloten in Flevoland gemaaid en schoon zijn. Een flinke klus, maar wel een hele belangrijke. Sloten die goed onderhouden zijn, kunnen het water namelijk beter afvoeren.

Tijdens de najaarsschouw worden de meeste sloten in Flevoland gecontroleerd. De sloten die het waterschap normaal gesproken controleert, staan vermeld op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland. Meer informatie over de schouw en de schouwkaart vindt u op www.zuiderzeeland.nl/schouw.

Wateroverlast voorkomen

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tochten en vaarten. Eigenaren van percelen langs sloten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangrenzende sloten. Uiteraard gaat het waterschap ervan uit dat alle sloten goed onderhouden zijn. Naast de sloten van agrariërs worden ook de sloten van o.a. gemeenten, provincie, natuurorganisaties en particulieren gecontroleerd. De najaarsschouw is voor alle partijen belangrijk. Samen kunnen we door goed slootonderhoud wateroverlast in de herfst en winter zo veel mogelijk voorkomen.Henk Gerrits