Unieke technologie zuivering Almere op Omroep Flevoland

Op de website van Omroep Flevoland en vanmiddag vanaf 17 uur in het nieuwsbulletin wordt aandacht besteed aan project TORWASH op AWZI Almere. Met deze technologie kan zuiveringsslib zonder toevoeging van hulpstoffen voor een groot deel worden ontwaterd. Ook kan meer biogas uit zuiveringsslib worden gehaald en fosfor als potentiële grondstof worden teruggewonnen.

Achtergrond TORWASH

Waterschap Zuiderzeeland en ECN part of TNO zijn in 2018 gestart met een pilotonderzoek om de werking van de TORWASH-technologie op grotere schaal aan te tonen. Met deze technologie kan zuiveringsslib zonder toevoeging van hulpstoffen voor een groot deel worden ontwaterd. Ook kan meer biogas uit zuiveringsslib worden gehaald en fosfor als potentiële grondstof worden teruggewonnen.

Dit project wordt samen met ECN part of TNO, Paques en STOWA uitgevoerd en is mede gefinancierd met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Torwash-proces-v2
TORWASH-proces