Waterschap Zuiderzeeland investeert in de toekomst

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 november de Meerjarenbegroting 2019-2022 vastgesteld. In 2019 is 74,6 miljoen euro nodig om te zorgen dat iedereen in ons beheergebied in veiligheid kan leven, in de steden en op het platteland. Met dit geld zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor sterke dijken en houden we de hoeveelheid water op peil, zodat er niet te weinig, maar ook niet te veel water is. Ook maken we het water dat u gebruikt en dat vervolgens in het riool komt, weer schoon.

Om te zorgen dat ook de toekomstige generaties hier in veiligheid kunnen wonen, werken en recreëren, zijn de komende jaren flinke investeringen nodig. Bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering, zoals vaker voorkomende heftige regenbuien of periodes van langdurige droogte, op te vangen. Daarnaast moeten grote delen van onze dijken worden versterkt en zijn sommige gemalen en zuiveringen aan renovatie toe. Ook werken we aan het terugdringen van stoffen die niet in het oppervlaktewater thuishoren, zoals medicijnresten en (micro)plastics.

Weloverwogen en duurzaam

Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland kijkt steeds naar mogelijkheden om de kostenstijging zo laag mogelijk te houden. Werkzaamheden worden efficiënt gepland en uitgevoerd. Belangrijk uitgangspunt daarbij is duurzaamheid. Door onder andere deel te nemen aan de realisatie van een windpark, voorziet het waterschap al in 2023 op een CO2-neutrale manier in zijn eigen energiebehoefte. Hiermee verlagen we onze energierekening en dragen we bij aan het milieu.

Tarieven 2019

In de tabel hieronder staan enkele voorbeelden over hoeveel belastingbetalers gaan betalen in 2019 met daarbij de wijziging van de waterschapslasten ten opzichte van 2018.

tabel 2019