Bijna alle Flevolandse sloten goed onderhouden!

Deze maand hebben medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland de sloten in Flevoland gecontroleerd. Na de tweede controleronde gisteren, donderdag 29 november 2018, bleek dat bijna alle sloten goed onderhouden zijn. Goed nieuws, omdat dit betekent dat de sloten een flinke bui makkelijk af kunnen voeren. Ongeveer 20 sloten in Flevoland zijn niet goedgekeurd.

Wateroverlast voorkomen

Door klimaatverandering is de kans op extreem weer steeds groter. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. Goed onderhouden sloten kunnen makkelijker het water afvoeren, zodat wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Daarom controleert het waterschap meerdere keren per jaar of de sloten goed onderhouden zijn. Dit noemen wij de schouw. In november voert het waterschap de najaarschouw uit.

Afgekeurde sloten

In het hele gebied zijn er ongeveer twintig sloten afgekeurd. Eigenaren ontvangen begin volgende week een brief waarin aangegeven staat dat ze binnen twee werkdagen de sloot moeten onderhouden. Mocht dat niet lukken, dan zal het waterschap op kosten van de eigenaar de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Meer informatie: www.zuiderzeeland.nl/schouw

Luchtfoto
Oostelijk Flevoland vanuit de lucht