Update aanleg hevels Westermeerdijk Noordoostpolder

Dit najaar zijn de werkzaamheden voor twee permanente hevels door de Westermeerdijk gestart. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is de zandvang. Deze zorgt ervoor dat het meegevoerde zand uit het IJsselmeer uit het water is gefilterd, voordat het de gesloten leidingen instroomt. Vrijdag 30 november jl. is het zogenaamde Certaro® Sedimentatie Systeem van WAVIN met succes door aannemer Tebezo geplaatst.

De hevels gaan in de toekomst het gebied rond tussen Espel en Urk voorzien van zout- en ijzerarm water. Water dat nodig is voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw.

Bijzondere toepassing

De leidingen van de hevels lopen op twee plekken de Noordoostpolder in om het zout- en ijzerarme water goed te verdelen. Deze leidingen zijn gesloten. Om te voorkomen dat zand in de gesloten leidingen komt, is vandaag een systeem geplaatst dat het zand verwijdert. “Normaal gesproken passen we het Certaro® Sedimentatie Systeem toe om regenwater te filteren. De inzet van het systeem bij dit project doen we voor het eerst, maar we weten dat het goed werkt”, aldus WAVIN.

Duurzaam

Door de nieuwe robuuste hevels en meetsysteem voor de waterkwaliteit, kan het waterschap het water slim/efficiënt het gebied inlaten. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het ingelaten water weer uit de polder te malen. Hierdoor wordt er alleen water ingelaten wanneer het ijzergehalte te hoog is.

Meer informatie hevels Westermeerdijk in de Noordoostpolder

Plaatsing onderdeel zandvang
Tebezo plaatst een onderdeel van de zandvang langs het Schapenpad bij Espel.