In 2018 hebben wij 23 kilometer duurzame oevers aangelegd

In de Noordoostpolder was dit 10 kilometer en in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland hebben we 13 kilometer aangelegd.

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn, worden vervangen door een duurzame inrichting.

We leggen duurzame oevers aan omdat ze bijdragen aan de ecologische waterkwaliteit en leveren meer waterberging op omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Tevens zijn de oevers goedkoper in onderhoud.

Polentocht Noordoostpolder

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland."

flag_yellow_high