Overhandiging biografie Lely aan dijkgraaf Hetty Klavers

Donderdag 6 december overhandigde Ed Voigt een exemplaar van de in juni 2018 verschenen biografie over Cornelis Lely aan dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland. Ed Voigt is adviseur van de Cornelis Lely Stichting en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het door Cees Banning geschreven boek. In 2018 is het een eeuw geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee zijn het levenswerk van ingenieur Cornelis Lely (1854-1929).

181206 HK overhandiging boek Lely-website
Ed Voigt en dijkgraaf Hetty Klavers