Samenwerkingsovereenkomst Natte Natuur Schokland

Op 10 december hebben heemraad Ton Leijten, wethouder Marian Uitdewilligen van gemeente Noordoostpolder en directeur Ben Huisman van Het Flevolandschap de Samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland ondertekend.

Waterpeil omhoog

In de overeenkomst is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke taken in het project Nieuwe Natuur ten zuiden van Schokland. Voor het beschermen van unieke archeologische waarden zijn de ondertekenaars voornemens om het waterpeil in een deel van het plangebied te verhogen. Deze gronden worden vervolgens ingericht en beheerd als weidevogelgrasland.

Open en transparant

De overeenkomst legt verschillende stappen vast die moeten leiden tot een definitief inrichtingsplan en peilbesluit. De partijen hebben met elkaar uitgesproken dat ze dit proces open en transparant willen doorlopen. Zij geven dit onder andere vorm door met de agrariërs in en nabij het gebied gesprekken te voeren over een grondwatermeetnet. De komende twee jaar zal dan ook vooral veel worden onderzocht en pas later wordt een definitief inrichtingsplan en peilbesluit verwacht.

Zorgvuldig

Heemraad Ton Leijten over de samenwerking: “Het waterschap is blij met deze goede samenwerking. Wel is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de belangen van de verschillende partijen in dit gebied.”

Nieuwe Natuur Schokland-5793 ©FotostudioWierd
v.l.n.r. wethouder Uitdewilligen, heemraad Leijten en directeur Huisman, foto: studio Wierd