Dijkgraaf Hetty Klavers herbenoemd als bestuurslid Unie van Waterschappen

Dijkgraaf Hetty Klavers is door de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen herbenoemd tot bestuurslid van de Unie voor een periode van 3 jaar.

Waterschap Zuiderzeeland portretten 20171017 1373 vierkant

Ze is binnen de Unie van Waterschappen portefeuillehouder voor onder andere de onderwerpen Waterveiligheid, Wegenbeheer, het Deltaprogramma en Educatie.