Agrariërs van de toekomst leren over schoon water

Waterschap Zuiderzeeland verzorgde recent gastlessen voor Aeres MBO- en HBO-studenten tuin- en akkerbouw over duurzaam waterbeheer.

Bij Aeres opleidingen worden de agrarische ondernemers en agrarische adviseurs van de toekomst opgeleid. Waterschap Zuiderzeeland verzorgde in Emmeloord een gastles voor derdejaars akkerbouwstudenten van Aeres MBO en het Friese Nordwin college. Ook was er een gastcollege voor tweedejaarsstudenten op de Aeres Hogeschool in het kader van Duurzaam Waterbeheer.

Normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen verminderen

Adviseur van het waterschap Joanneke Spruijt gaf beide keren een presentatie over mogelijkheden om de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Er blijkt een relatief beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen te zijn, dat voor normoverschrijdingen zorgt. Om deze normoverschrijdingen terug te dringen is een stapsgewijze aanpak gewenst. Daarbij wordt eerst gekeken of er niet-chemische methoden zijn om ziekten en plagen te voorkomen. Indien toch chemisch moet worden ingegrepen, wordt vervolgens gekozen voor een middel dat het milieu zo min mogelijk belast in een zo laag mogelijke dosering. Bij het vullen van de spuitmachine, het spuiten zelf en het reinigen van de spuit worden tenslotte emissiebeperkende maatregelen genomen.

IMG-20181130-WA0000

Discussie

De studenten bleken zeer goed op de hoogte van de dagelijkse praktijk. Ze stelden positief kritische vragen en er werd volop gediscussieerd.

Samenwerking met CLM

Op de studiemiddag voor MBO’ers toonde Luuk Lageschaar van CLM een modelversie van een Phytobac (een systeem voor het zuiveren van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen). Ook gingen zij met hem aan de slag met de Erfemissiescan gewasbeschermingsmiddelen (www.erfemissiescan.nl).

Lees verder over waterkwaliteit op de website Actieplan Bodem en Water.