Denk mee over activiteiten op en rond de Knardijk

Het zogeheten ‘maatschappelijk proces Knardijk’ is van start gegaan onder het motto 'De Knardijk is van ons allemaal'. Hierbij nodigen waterschap, provincie en gemeenten bewoners en organisaties uit om nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere dijk te vinden. Er wordt gedacht aan diverse activiteiten op of rond de dijk: van sport tot recreatie en toerisme tot iets cultureels of horeca.

Herkenbaar

Voor veel Flevolanders is de Knardijk een herkenbaar punt in het landschap. De dijk scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland van elkaar. Markante punten zijn het kunstwerk De Tong van Lucifer en de rode deuren van de Knarsluizen.
Nadat Oostelijk Flevoland in de jaren vijftig was drooggelegd, beschermde de Knardijk de zuidwest kant van dit gebied tegen het water. Toen Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd verloor de Knardijk zijn rol om buitenwater tegen te houden. Toch heeft de dijk nog steeds een vertragende werking in het geval van een calamiteit.

Ga met elkaar en met ons in gesprek

Provincie en waterschap willen mogelijk nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rondom de Knardijk mogelijk maken. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd uit om ideeën kenbaar te maken. Tot nu toe zijn al gesprekken gevoerd met diverse partijen: individuen en organisaties op het gebied van onder andere kunst en cultuur, sport en vrije tijd, maar ook met pachters, natuurorganisaties en anderen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met de overheden in gesprek te gaan over initiatieven op en rond de Knardijk.

Instandhouden waarden

De Knardijk heeft ook cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit. Initiatiefnemers wordt gevraagd om aan te geven hoe hun initiatief deze bestaande waarden van de Knardijk behoudt en/of versterkt.

Randvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn activiteiten op en rond de dijk vergunningplichtig. Initiatiefnemers kunnen hun idee zelf of samen met anderen (of andere organisaties) realiseren; ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor het benodigde budget.

Zie www.zuiderzeeland.nl en Knardijk.nl