Op 20 maart naar de stembus voor het waterschap

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen (en de provincies). Waterschap Zuiderzeeland roept alle stemgerechtigden op hun stem uit te brengen. Want er valt echt iets te kiezen.

De verkiezingen in maart zijn voor het Algemeen Bestuur (de Algemene Vergadering) van het waterschap, waaruit na de verkiezingen een coalitie van de heemraden wordt geformeerd. Samen met de dijkgraaf vormen zij het dagelijks bestuur van het waterschap, ofwel Dijkgraaf en Heemraden (DenH).

Diverse partijen doen mee

Door uw stem uit te brengen, oefent u invloed uit op de manier waarop het waterschap werkt. Op 8 februari is definitief bekend op welke partijen u kunt stemmen. De partijen hebben eigen standpunten over verschillende thema's die belangrijk zijn bij het waterschap. Het gaat bijvoorbeeld over het omgaan met de klimaatverandering, dijkversterkingen en allerlei investeringen ten behoeve van een goed waterbeheer.

stemicoon_landscape

Stemhulp

Ook komt er een Stemhulp, waarmee de kiezer via stellingen kan bepalen welke partij het dichtst bij zijn of haar opvattingen staat. Dat kan helpen om een keuze te maken.
De komende twee maanden houden we u op de hoogte van de campagnes en activiteiten rond de verkiezingen.