Maaisel gebruiken als bouwmateriaal en dooimiddel

Waterschap Zuiderzeeland is een van de vijf samenwerkende partijen in Noord-Holland en Flevoland die groenresten (bermgras, slootmaaisel etc.) willen gaan verzamelen en omzetten naar een hoogwaardig bouwmateriaal: GrassBloxxx. Maaisel wordt zo dus een waardevolle grondstof met een positieve bijdrage aan de CO₂-balans en er ontstaat een unieke keten. De samenwerkende partijen willen onder meer de CO₂-reductie in de keten en de financiële haalbaarheid van deze business case onderzoeken.

Project GrassBloxxx

Het idee is om jaarlijks 50.000 ton bermgrassen en ander maaisel te verzamelen dat afkomstig is van een aantal grote terreinbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Deze groenresten worden verwerkt op een locatie in de Amsterdamse haven tot vezels en sappen via een uniek proces dat door het Nederlandse bedrijf NewFoss is ontwikkeld. De vezels worden gebruikt als grondstof voor hoogwaardige bouwproducten. De sappen kunnen gebruikt worden als basis voor gladheidsbestrijding.

Dit project staat open voor andere partijen om zich aan te sluiten. Daarnaast zijn de samenwerkende partijen op zoek naar een investeerder.

GrassBloxxx3