Keringen buitendijkse gebieden bijna op orde

In de komende maanden vinden de laatste werkzaamheden in Pluuthaven en Rede plaats. Beide gebieden liggen buiten de primaire dijken van Flevoland. Namelijk de buitendijkse gebieden.

Rede

In november 2018 is aannemer Tebezo uit Genemuiden gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op dit moment is de nieuwe waterkering (stalen damwand) geplaatst. Ook is het zand tussen de oude en nieuwe damwand aangevuld en is de nieuwe houten gording gemonteerd. In overleg met de bewoners is ook het hemelwaterafvoersysteem aangepast, mede om het onderhoud ervan te vergemakkelijken. Wat rest is het afwerken van de bovenzijde van de geplaatste damwand, hiervoor gebruikt de aannemer  profielplanken met een safegrip.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin februari 2019 afgerond.

Nieuwe damwand in de Rede
Nieuwe damwand in de Rede

Pluuthaven

Ook het werk in Pluuthaven verloopt voorspoedig. De nieuwe waterkering (stalen damwand) is over een lengte van 520 meter geplaatst. Dit was best wel imposant om te zien. Een grote kraan die als een harmonica de stalen damwanden als luciferhoutjes wegdrukte. De delen van de stalendamwand die hoog boven het water uitsteken worden voorzien van houtlook, zodat de sfeer, zoals die was bedoeld, behouden blijft. Dit was een eis vanuit de welstandcommissie. De ruimte tussen de woningen en de nieuwe waterkering zijn opgevuld met zand. Momenteel werkt de aannemer aan het vervangen van de damwanden ter hoogte van de terrassen en aan het monteren van de steigerplanken die zijn voorzien van safegrip. De werkzaamheden in Pluuthaven zullen naar verwachting maart 2019 volledig zijn afgerond.

Het onderhoud van de waterkering wordt na oplevering overgedragen aan de eigenaren, zoals dat voor alle buitendijkse gebieden is vastgelegd.

Pluuthaven overzicht januari 2019
Nieuw afgetimmerde damwand in Pluuthaven

U kunt ook de nieuwsbrief 1 van januari 2019 downloaden (pdf, 779 kB).

overzichtskaart buitendijks aangepast 2018
Overzichtskaart buitendijkse gebieden

Buitendijkse gebieden liggen buiten de primaire waterkeringen (dijken) die Flevoland omringen. De buitendijkse gebieden worden door regionale waterkeringen beschermd tegen hoog water. Het onderhoud aan deze buitendijkse waterkeringen ligt bij de eigenaren, echter het waterschap heeft in 2014 vastgesteld dat het eenmalig zorg draagt voor het op orde krijgen van de buitendijkse waterkeringen.


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de buitendijkse gebieden? Dan kunt u mailen naar buitendijks@zuiderzeeland.nl of ons telefonisch bereiken via (0320) 274 911.

Geschiedenis buitendijkse gebieden

De geschiedenis van de buitendijkse gebieden voert terug tot 2005. Lees meer

Inspectieplan Buitendijkse gebieden

Na realisatie van de maatregelen zal het waterschap alleen een passieve zorgtaak (vergunning, handhaving, inspectie en advisering) vervullen, zodat het mogelijk blijft om in de buitendijkse gebieden veilig te wonen. In het inspectieplan staat beschreven wanneer en hoe de dijkopzichters de buitendijkse gebieden gaan inspecteren.

Projectplan Pluuthaven

pluuthaven Zeewolde

Het projectplan voor Pluuthaven is vastgesteld.

Trefwoorden