Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Op maandag 4 februari 2019 vond de tweede ‘editie’ van de Kennisdag Bodem & Water plaats in De Meerpaal in Dronten.

Klimaatverandering

Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs meldden zich van te voren aan. De dag stond in het teken van duurzaam bodem- en waterbeheer en hoe je als agrariër het beste met de klimaatverandering in Flevoland om kunt gaan. Verpakt in workshops als ‘creatief met ijzer’, ‘droogte en structuur, wat leert 2018’ en ‘bodemverdichting, terug naar de basis’ werden praktische voorbeelden besproken en nuttige adviezen gedeeld.

Betrokkenheid

“Je kunt vandaag de dag geen agrariër zijn als je niet goed bent opgeleid”, zei Leen Verbeek, commissaris van de Koning, tijdens zijn speech. Vervolgens kwam ook NOS-weerman Peter Kuipers Munneke aan het woord; hij nam de aanwezigen mee in ‘zijn wereld’ van gletsjers, zee-ijs en het Noordpoolgebied en legde een link tussen deze wereld en die van de agrariër. Arnold Michielsen van LTO Noord sloot de introductie af: “De grootste kracht van de Kennisdag, is de betrokkenheid van de vele verschillende experts en organisaties.”

Bron: fotostudio Wierd
Peter Kuipers Munneke vertelt

Een middag vol interessante kennis

Het delen van actuele kennis en ervaringen stond tijdens de Kennisdag centraal. Net als vorig jaar, werd de dag georganiseerd in De Meerpaal te Dronten. Deze centraal gelegen plek bood genoeg ruimte voor de 13 workshops en een heus ‘Inspiratieplein’ waar verschillende Flevolandse initiatieven werden gepresenteerd.

Interactie en kritische vragen

De aanwezige agrariërs hadden zich goed in de workshops verdiept; er werden bij verschillende workshops kritische vragen gesteld. Zo werd bij de workshop ‘droogte en structuur’, gegeven door Derk van Balen en Gert-Jan van Dongen, duidelijk dat de betrokkenheid van het Waterschap Zuiderzeeland essentieel is. “Agrariërs moeten zelf de ontwatering op hun percelen goed op orde hebben en het waterschap kan hierin meedenken”, concludeerde Derk van Balen. Er ontstonden scherpe discussies over bouwplannen, materiaalgebruik en bodemverdichting. Ook de melkveehouderij was vertegenwoordigd. “Waar in het verleden niemand blij was met wilde planten in de wei, zoals paardenbloemen, werd er nu een andere invalshoek besproken,” aldus Mts. Middelaar tijdens de workshop Weidekruiden en de toepasbaarheid ervan.

Over Actieplan Bodem & Water

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het Actieplan Bodem & Water is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische netwerken worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.

Bron: fotostudio Wierd
Naast de workshops was ook het Inspiratieplein voor nieuwe initiatieven erg in trek