Watererfgoed noordelijk Flevoland: samen het verhaal levend houden

Waterschap Zuiderzeeland, gemeenten Noordoostpolder en Urk en provincie Flevoland hebben met een intentieverklaring het belang benadrukt van een gezamenlijke aanpak voor het beheer en behoud van de culturele waarden van watererfgoedobjecten in noordelijk Flevoland.

Verhaal van de polder

Heemraad Jan Nieuwenhuis: “Als Waterschap Zuiderzeeland namen we het initiatief om het watererfgoed te bewaren voor heel ons beheergebied. We zijn blij dat zich dit nu ook met andere partijen verdiept in Noordelijk Flevoland. We gaan er nu gezamenlijk voor zorgen dat er aandacht blijft voor beheer en onderhoud van dit waardevolle erfgoed dat het verhaal van de polder vertelt.”

Uniek watersysteem

De burgemeester en wethouder van Urk en Noordoostpolder, heemraad Nieuwenhuis en gedeputeerde Rijsberman van de provincie vinden het belangrijk om het watererfgoed in noordelijk Flevoland levend te houden. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om dit erfgoed te beschermen en te positioneren. Bij beheer en onderhoud van het watersysteem wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde, opbouw en uitstraling. En het watersysteem wordt benut voor culturele en recreatieve doelen voor bezoekers en inwoners. Daarmee krijgt het watererfgoed aandacht als Flevolands monument. Het watersysteem in de Noordoostpolder is voor het grootste deel in één geheel aangelegd, functioneert als één geheel en vertelt één verhaal.

Erfgoed

Het watersysteem van noordelijk Flevoland maakt onderdeel uit van de poldergeschiedenis in Nederland. Een geschiedenis van droogmaken en inpolderen. De Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed (RCE) heeft de Noordoostpolder geselecteerd als een wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit onderstreept de unieke positie van de Noordoostpolder in de Nederlandse poldergeschiedenis. De opbouw van de nieuwe dorpen is sterk bepaald door de structuur van de wegen, vaarten, kanalen en sloten. Deze structuur markeert het bijzondere van dit gebied.

Lees meer over het watererfgoed in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland.