Beoordeling IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug afgerond

De dijken rond onze polders beschermen ons tegen overstromingen vanuit de ons omringende meren. De dijken zijn opgeknipt in stukken die Waterschap Zuiderzeeland tussen 2018 en 2022 één voor één beoordeelt of zij voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau. Bij de beoordeling van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is gekeken naar de verschillende onderdelen van de dijk, zoals de ‘bekleding’ (het gras en de stenen waarmee de dijk is omhuld), de hoogte en de sluizen/gemalen in de dijk. Deze dijk voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. Met name de bekleding is onvoldoende bestand tegen de hoge golven. Dit betekent niet dat er op dit moment sprake is van een onveilige situatie, maar wel dat wij de komende jaren aan het werk gaan met deze dijk.

Veiligheidsniveau dijken

Het vereiste veiligheidsniveau van een dijk is afhankelijk van het aantal mensenlevens en de waarde van de gebouwen, landbouwgrond en infrastructuur in het gebied dat de dijk beschermt: hoe meer waarde, hoe strenger eisen. Sinds 1 januari 2017 zijn de normen voor de waterveiligheid aangescherpt. Bij de beoordeling kijken we nauwkeurig of de verschillende onderdelen van de dijk een extreme storm, met hoge golven en waterstanden, kunnen weerstaan. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld de bekleding, de hoogte en breedte, maar ook de sluizen en gemalen in de dijk.

Dijkversterking

Wanneer een dijk niet voldoet aan de eisen, dan gaan we bekijken hoe we dat gaan oplossen. De eerste dijk die we gaan aanpakken is de IJsselmeerdijk, tussen de Knardijk langs Lelystad tot aan de Ketelbrug. Welke maatregelen we het beste kunnen treffen, gaan we de komende jaren onderzoeken. Daar gaan we de omgeving bij betrekken. Via onze website en langs andere wegen informeren wij belanghebbenden. Waar we plannen en initiatieven van anderen raken, gaan we bekijken of we die handig kunnen combineren. De start van de uitvoering verwachten we vanaf 2026.

IJsselmeerdijk
IJsselmeerdijk