Team Knardijk maakt de eerste balans op van ideeënronde

Van ‘de Knardijk mooi laten zoals-ie nu is’ tot aan ideeën voor natuur- en sportactiviteiten. In het kader van het project ‘Knardijk, dijk van ons allemaal’ hebben mensen en organisaties gereageerd op de oproep voor ideeën en initiatieven.
Nu is de fase aangebroken om de balans op te maken over de vele voorgestelde ideeën. Waar zit muziek in? Zijn er logische combinaties te maken en wat leert ons dat voor de toekomst van de Knardijk?
Op 12 maart is er een inloopavond voor geïnteresseerden.

Oproep team Knardijk

Vanaf eind 2018 heeft een team van medewerkers van waterschap en provincie via verschillende wegen bewoners en organisaties gevraagd om nieuwe gebruiksvormen voor de Knardijk te vinden.

Knardijk pasen 2016 - 1

Reacties

De afgelopen maanden hebben veel mensen onder andere via de websites van provincie en waterschap en via Knardijk.nl ideeën ingediend. In gesprekken met het projectteam hebben omwonenden en organisaties hun opvattingen met het projectteam gedeeld.

Inloopavond

Op dinsdag 12 maart is er een inloopavond. De indieners van ideeën zijn dan welkom om hun idee met het projectteam te bespreken. Ook mensen die niet eerder hebben gereageerd zijn welkom om hun idee voor de Knardijk te bespreken. Deze avond vindt plaats bij Toms Creek (Uilenweg 2 te Lelystad), van 18 uur tot 20.30 uur.

Eerste schetsen

De ingebrachte plannen vinden hun weg naar de tafel van een groep landschapsontwerpers, een week later. Zij gaan met pachters, diverse organisaties en omwonenden op zoek naar kansrijke combinaties om van daaruit een eerste set van schetsen voor de toekomst van de Knardijk te maken.

Hierna zal duidelijk worden hoe we verder gaan met de Knardijk en welke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden.