Indikken van zuiveringsslib met zetmeel getest

Waterschappen gebruiken op grote schaal poly-elektrolyt (PE) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten hiervan zijn hoog. Daarnaast is het gebruikte PE gemaakt van aardolie, dus geen duurzame oplossing. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft in 2016 laboratoriumonderzoek gedaan naar verschillende alternatieven. Eind vorig jaar heeft Zuiderzeeland als eerste waterschap in de praktijk een duurzamer alternatief ‘groen PE’ getest op de afvalwaterzuivering Zeewolde.

Groen PE

Het groene PE is gemaakt van zetmeel. De eerste testen hebben laten zien dat met dit PE zuiveringsslib ingedikt kan worden tot vergelijkbare waardes als met PE op aardoliebasis. De komende maanden onderzoeken we of dit groene PE daadwerkelijk duurzamer is. We vergelijken daarbij de CO2-footprint van dit groene PE met het PE op aardoliebasis. Hierna nemen we een besluit of we de testperiode gaan verlengen. Met een aantal waterschappen is afgesproken dat zij ook gaan testen en mogelijk hun PE op basis van aardolie vervangen door dit groene PE.

Marktvraag stimuleren

Door het ontbreken van de marktvraag is er nauwelijks doorontwikkeling van de groene (biobased) PE-alternatieven. Met deze stimulans vanuit de waterschappen hopen we dat leveranciers dit groene PE doorontwikkelen, zodat het beter te gebruiken is voor het ontwateren van zuiveringsslib. Naast praktijktesten kunnen waterschappen ook een bijdrage leveren door bij de inkoop van PE rekening te houden met de milieu-impact.

Groen-PE
STOWA-rapport