Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen

Partij Water, Wonen en Natuur heeft de meeste stemmen behaalt tijdens de verkiezingen van Waterschap Zuiderzeeland op 20 maart. De partij behoudt haar 6 zetels in de Algemene Vergadering.

Dit blijkt uit de voorlopige uitslag die de voorzitter van het Centraal Stembureau en dijkgraaf Hetty Klavers vanmiddag bekendmaakte. “Met een opkomst van 49% (2015: 41,8%) en ordelijk verlopen verkiezingen ben ik een tevreden voorzitter van het stembureau. Vandaag weten we de voorlopige uitslag. Na het weekend volgt de uitslag op persoonsniveau.”

Verdeling 18 zetels over de 8 lijsten (tussen haakjes het aantal behaalde zetels in 2015)

 • Lijst 1 Water, Wonen en Natuur: 6 zetels (6)

 • Lijst 2 VVD: 2 zetels (2)

 • Lijst 3 Christenunie/SGP: 3 zetels (1+1)

 • Lijst 4 CDA: 2 zetels (2)

 • Lijst 5 Werk aan water: 2 zetels (2)

 • Lijst 6 50PLUS: 2 zetels (2)

 • Lijst 7 Algemene Waterschapspartij: 1 zetel (2)

 • Lijst 8 OPA: 0 zetels (niet deelgenomen in 2015)

Op maandag 25 maart om 10 uur maakt de voorzitter van het Centraal Stembureau de definitieve uitslag, op persoonsniveau, bekend.

Samenstellng Algemeen Bestuur (AB)

Het AB bestaat bij Waterschap Zuiderzeeland uit 25 leden. Hiervan worden er 18 gekozen door de kiezer en zijn er 7 zogeheten ‘geborgde zetels’.

Deze geborgde zetels zijn afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door:

 • de Kamer van Koophandel (3 zetels)
 • LTO Noord (3 zetels)
 • de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) (1 zetel).

Installatie en formatie

Op donderdag 28 maart om 13.30 uur wordt de nieuwe Algemene Vergadering geïnstalleerd in de AV-zaal in het Waterschapshuis.

De komende weken gaan partijen met elkaar in onderhandeling met als doel uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur (college van Dijkgraaf en Heemraden, DenH) te formeren. De onderhandelingen over de formatie van het college starten met een ‘informatiefase’. Naar verwachting heeft het waterschap voor de zomervakantie een nieuw college van DenH.

Waterschapshuis