Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

De voorzitter van het Centraal Stembureau en dijkgraaf Hetty Klavers heeft de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen 2019 bekend gemaakt. Hetty Klavers: ”De waterschapsverkiezingen 2019 zijn goed verlopen met een opkomst van 49%. De voorlopige uitslag heb ik afgelopen donderdag bekend gemaakt. Nu volgt de uitslag op persoonsniveau. Deze week nemen we op 27 maart afscheid van het huidige Algemeen Bestuur. Op donderdagmiddag 28 maart is de installatie van de nieuwe bestuursleden.”

Samenstelling Algemeen Bestuur (AB)

Het AB bestaat bij Waterschap Zuiderzeeland uit 25 leden. Hiervan worden er 18 gekozen door de kiezer. Hiernaast zijn er 7 bestuursleden uit de zogeheten ‘geborgde zetels’.

De 18 gekozen leden zijn:

Water, wonen en natuur:

van Olst, J. (Jacob) (m)

Ottens, J.J. (Janneke) (v)

Caris, J.P.T. (Jo) (m)

Bouwmeester, L.M. (Laura) (v)

Nieuwenhuis, J. (Jan) (m)

El Mhassani, E.M. (Moes) (m)

ChristenUnie/SGP:

Bouwmeester, A. (Arjen) (m)

de Borst, J. (Jacob) (m)

Poppe, A. (Andries) (m)

Werk aan Water Flevoland:

Philipsen, A.P. (Bert) (m)

Slootman-Claassen, M.C.T. (Marie-Carien) (v)

VVD:

Vereijken, T.L.F.M. (Tom) (m)

Kolmer, A. (Anne) (m)

50PLUS:

Appel, F. (Freek) (m)

Schipper, C.J. (Caroline) (v)

CDA:

Hofstra, M.A. (Maarten) (m)

Oost, R.T. (Roelof) (m)

AWP niet politiek wel deskundig:

Zwaaf, H. (Herman) (m)

Zeven geborgde zetels in het Algemeen Bestuur zijn afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen.

De volgende leden zijn eerder benoemd:

  • De heer A. Gijsberts, mevrouw E.C. Marcusse en mevrouw I. Mastenbroek, namens de Kamer van Koophandel;
  • De heer A. Adamse, de heer P. Boer en de heer A. Vermeulen, namens LTO Noord;
  • Mevrouw M.J.H. Rijs, namens de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren.

Aanvaarding benoeming, installatie en formatie

In de openbare zitting van het Centraal Stemburau zijn de 18 gekozen AV-leden benoemd. Het is nu aan de gekozen AV-leden om hun benoeming al dan niet te aanvaarden.
Vervolgens neemt de AV op woensdag 27 maart een besluit tot toelating na advies van de Commissie voor Geloofsbrieven

Op donderdag 28 maart om 13.30 uur wordt de gehele nieuwe Algemene Vergadering (inclusief de geborgde leden) geïnstalleerd in de AV-zaal in het Waterschapshuis.

De komende weken gaan partijen met elkaar in onderhandeling met als doel uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur (college van Dijkgraaf en Heemraden, DenH) te formeren. De onderhandelingen over de formatie van het college starten met een ‘informatiefase’. Naar verwachting heeft het waterschap voor de zomervakantie een nieuw college van DenH.

Het proces-verbaal (pdf, 9.3 MB) van de uitslag kun je lezen op de pagina van de verkiezingen.