Grondwaterstanden in Flevoland normaal

Maandag is het weer april. Dit betekent de start van het droogteseizoen. In Flevoland starten we het droogteseizoen vanuit een normale situatie. Door de ervaringen van 2018 zijn we beter voorbereid op een eventuele nieuwe droogteperiode.

Tijdens de droogte van 2018 is het water in de vaarten en tochten door inzet van het waterschap grotendeels op peil gebleven. Het grondwater is in deze periode wel een stuk lager geweest dan normaal. Door de lage ligging van de polders en flinke regenval van de afgelopen tijd is het grondwaterniveau in Flevoland nu weer normaal. Op andere plekken in Nederland, de hoge zandgronden in Overijssel en Brabant bijvoorbeeld, is het watertekort als gevolg van de droogte in 2018 nog niet aangevuld.

De zomer van 2018 was extreem droog. De kans dat in 2019 opnieuw een zelfde langdurige droogte voorkomt is klein, maar natuurlijk kunnen we dat niet uitsluiten.

Leren van droogte

Waterschap Zuiderzeeland heeft veel geleerd van de lange droogte periode vorig jaar. We weten nu beter welke delen van ons gebied kwetsbaar zijn voor droogte en welke maatregelen we effectief kunnen inzetten. Maar we hebben ook geleerd waar we geen invloed op hebben.

Bij een nieuwe droogte zullen we opnieuw meer water proberen vast te houden door de peilen in de vaarten en tochten te verhogen. Daarnaast vragen we van boeren in de gebieden met een gestuwd waterpeil om het water dat ze gebruiken voor beregening ook weer aan te vullen. Hiermee zorgen we er samen voor dat we het beschikbare water optimaal verdelen.

Lees meer over de kans op droogte in 2019: Uitleg KNMI droogte

Droogte