Bezemactie Flevoland groot succes

Aan de ‘Bezemactie Flevoland’ doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee en dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Agrariërs kunnen door deelname aan de actie' Bezem door de middelenkast', restanten van gewasbeschermingsmiddelen laagdrempelig, kosteloos en anoniem laten afvoeren. Het gaat hierbij om middelen die niet meer gebruikt mogen worden en vaak al langere tijd in de kast (opslag) staan. De ‘Bezemactie Flevoland’ draagt bij aan schoner oppervlaktewater en grondwater, een gezamenlijk belang.

Bedrijfsbezoeken

Distributeurs en adviesdiensten van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Flevoland, doen mee aan het project. Mede dankzij hun inzet is de ‘Bezemactie Flevoland’ een groot succes! Adviseurs voeren de bedrijfsbezoeken uit en daarbij wordt samen met de agrariër de middelenkast doorgenomen. De CLM-bezemtool laat snel zien welke middelen wel of niet zijn toegelaten. Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die de agrariër niet meer mag of wil gebruiken, worden apart gezet en later kosteloos opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Inmiddels hebben de adviseurs een groot deel van de bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

Gewasbeschermingsmiddelen die niet meer gebruikt mogen worden

Ophaalrondes

Een erkende afvalinzamelaar haalt alle restanten van gewasbeschermingsmiddelen in vier rondes op. Inmiddels zijn er drie ophaalrondes uitgevoerd: in februari, maart en april 2019. Op 450 land- en tuinbouwbedrijven is in totaal ruim 25.000 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald. Dit betekent gemiddeld 55 kg per adres. Naast gewasbeschermingsmiddelen waarvan de toelating net is ingetrokken, zitten er ook middelen bij die al tientallen jaren niet meer gebruikt mogen worden. In mei 2019 volgt de laatste ophaalronde bij de overgebleven deelnemers. Zij worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Het project wordt in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd door CLM. Provincie Flevoland en drinkwaterbedrijf Vitens dragen financieel bij en steunen dit project. Voor vragen over de Bezemactie Flevoland kan er contact op worden genomen met Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland op telefoonnummer (0320) 274 911 of met Joost Lommen van CLM, bereikbaar op telefoonnummer (0345) 470700. Kijk voor meer informatie op één van de volgende websites: Waterschap Zuiderzeeland en Actieplan Bodem & Water.

Gewasbeschermingsmiddelen in de kast