Laatste loodjes voor aanleg hevels Westermeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland is eind augustus 2018 gestart met het aanleggen van twee hevels Westermeerdijk. Deze hevels kunnen binnenkort het gebied tussen Espel en Urk voorzien van zout- en ijzerarm water. Volgende week dinsdag 16 april test het waterschap de hevels en kunnen de hevels als alles goed gaat meteen de tulpen op het land van IJsselmeerwater voorzien.

De werkzaamheden zijn iets later klaar dan gepland. Dit komt doordat de leidingen waar het water doorheen moet, nog niet helemaal goed werken. Op een aantal locaties zijn reparaties nodig. Ook moeten diverse kabels voor de stroomvoorziening deze week aangelegd worden. Kortom: het waterschap en diverse aannemers werken er hard aan om de nieuwe hevels op de Westermeerdijk optimaal te laten werken.

luchtfoto werkzaamheden
Aanleg hevel Schapenpad in 2018