Waterschap blijft Bisontocht controleren

In de afgelopen periode hebben gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland onderzocht wat de oorzaak van de zuurstofloosheid in de Bisontocht kan zijn. Hieruit is gebleken dat er vooralsnog geen aanwijsbare oorzaak is. Medewerkers van het waterschap blijven voorlopig op verschillende momenten het zuurstofgehalte in de Bisontocht meten. Zodra het zuurstofhalte te ver omlaag gaat, zet het waterschap de pompen aan om vissterfte te voorkomen.

Onderzoeken

Al het water dat instroomt in de Bisontocht is onderzocht op chemische stoffen en natuurlijk zuurstofverbruik. Zo is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water in het regenwaterriool dat in de tocht uitmondt. Uit alle onderzoeken is gebleken dat dit geen negatieve invloed heeft op het zuurstofgehalte in de Bisontocht.

Oplossing toekomst

Het voorkomen van vissterfte vindt het waterschap heel belangrijk. Het waterschap blijft daarom zoeken naar de oorzaak en de bijpassende oplossing op lange termijn, zodat de pompen uit het water gehaald kunnen worden.

foto half april Bisontocht
Bisontocht - april 2019