Nachtvorstbestrijding

Van 1 april tot en met 1 juni is de nachtvorstbestrijdingsperiode. Om fruitbomen in zowel de Noordoostpolder als Oostelijk Flevoland te beschermen tegen nachtvorst, werken het waterschap en de fruittelers in Flevoland samen. Vannacht (vrijdag 12 april op zaterdag 13 april) was het 0 graden en op sommige plaatsen onder 0. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland hebben ervoor gezorgd dat er overal voldoende water was om te beregenen.

Beregening

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Schade aan fruitbloesem moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit doen fruittelers door beregening van de bomen, waarna er een laagje ijs om de bloesem zit. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Hierdoor gaat de bloesem niet kapot.

Bloesem in ijs

Werkwijze nachtvorstbestrijding

Samen met de fruittelers houdt Waterschap Zuiderzeeland de nachtelijke temperatuur in de gaten. Als de temperatuur in de buurt van de 0 graden komt, dan wordt het waterpeil in de watergangen verhoogd, zodat er voldoende voorraad is om te beregenen.

24 uur, 7 dagen per week

Diverse medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar. Zodra de nachtvorstbestrijding is ingezet, kunnen alle medewerkers hun rol volgens draaiboek oppakken, om zo invulling te geven aan de bescherming van de tere fruitbloesem.

Nachtvorst boomgaard in Kraggenburg