Gemeente en Waterschap Zuiderzeeland brengen knelpunten klimaatverandering in kaart

Donderdag 18 april heeft de gemeente Urk samen met Waterschap Zuiderzeeland een Stresstest in 1 dag gedaan. De Stresstest in 1 dag heeft laten zien waar op Urk mogelijke knelpunten zijn als gevolg van klimaatverandering op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Ook is bekeken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden om deze knelpunten te verhelpen, zodat Urk Klimaatrobuust wordt en dus bestand tegen extreme weersomstandigheden. Alle gemeenten en provincies in Nederland zijn verplicht in kaart te brengen of zij in 2050 Klimaatrobuust kunnen zijn. Urk is de derde gemeente in Flevoland die de Stresstest in 1 dag heeft uitgevoerd.

Knelpunten

Het Hofsteeplein is zo’n plek die om aandacht vraagt. Vanaf het oude eiland stroomt het water bij extreme neerslag via de Oslolaan naar het Hofsteeplein. De vraag is welke overlast bij een extreme bui acceptabel is en wat er gedaan kan worden om de schade te beperken. Uit deze test is naar voren gekomen dat het een optie is om het regenwater vanaf het oude eiland eerder naar de singel te leiden. Of juist het parkeerterrein te verlagen, zodat het water naar een plek geleid wordt, waar het de minste overlast oplevert.

Hittestress, de opwarming van versteende gebieden, wordt vooral waargenomen op het industrieterrein. Dit kwam goed in beeld bij de grote bedrijfshallen met zwarte daken. Bij de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein of bij vervanging is het te overwegen om witte daken aan te leggen. Dit bespaart energiekosten, maar zorgt ook voor verlaging van de omgevingstemperatuur.

Klimaatprogramma opstellen

In de middag zijn medewerkers van het waterschap en de gemeente Urk een aantal van deze knelpunten langs gefietst om deze in het echt te bekijken en ter plekke mogelijke maatregelen te bespreken. Tijdens de informele raadsavond is de raad geïnformeerd over de uitkomsten. De uitwerking ervan wordt verwerkt in de duurzaamheidsvisie voor Urk.

Stresstest Urk