Uitnodiging Praktijkmiddag Spuittechniek en Regelgeving

Bent u benieuwd wat de regelgeving voor u betekent en wilt u oplossingen in de praktijk zien? Meld u dan aan voor de praktijkmiddag Spuittechniek en Regelgeving op maandag 20 mei.

2019 is nog een overgangsjaar, maar vanaf 1 januari 2020 moeten alle veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Een drukregistratievoorziening is niet nodig bij:
• Een veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening
• Spuitdoppen met maximale spuitdruk van ≥ 3 bar
• Verdubbeling van de teeltvrije zone

Spuittechniek
Spuittechniek

Uitnodiging

Datum:   Maandag 20 mei 2019
Locatie:  Harry’s Farm, Elandweg 73, Swifterbant
Tijd:       13.30 - 16.15 uur

Programma

13.30 uur: Inloop met koffie
14.00 uur: Opening en inleidingen in de schuur
• Opening en welkom (Arnold Michielsen, LTO Noord)
• Regelgeving driftreductie (Bert van den Bosch, Waterschap   Zuiderzeeland)
• Technische driftreducerende oplossingen (Nieuwstad)
• Het inrichten van de teeltvrije zone (Anna Zwijnenburg,   Flevolands Agrarisch Collectief)
15.15 uur: Wandeling naar het veld met koffie
15.30 uur: Demonstratie van spuittechnieken, spuitdoppen,   drukregistratievoorziening en akkerranden   
• Hardi Twin Force (luchtondersteuning)
• Dubex Wave (sleepdoek)
• Dubex (dopafstand op 25 cm met lage
boomhoogte)
• Spuitdoppen met 90% driftreductie
• Drukregistratievoorziening
• Akkerranden
16.15 uur: Einde programma

Het is een erkende kennisbijeenkomst voor Stichting Veldleeuwerik.

Aanmelden

Dat kan via agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl

De praktijkmiddag wordt georganiseerd door het Actieplan Bodem & Water (ABW) met medewerking van Waterschap Zuiderzeeland, Mechanisatiebedrijf De Nieuwstad, Homburg en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC).