Verder met de aanleg van duurzame oevers

Waterschap Zuiderzeeland gaat vanaf deze week weer verder met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. We starten met 1,5 km langs de Noordermeertocht in de gemeente Noordoostpolder, waar 1,5 km duurzame oever langs agrarische kavels wordt aangelegd. Vervolgens gaan we aan de slag bij agrarische kavels langs de Hondtocht en Oudebostocht Noord in de gemeente Dronten. Over een lengte van 1,5 km worden aan weerszijden van beide tochten de oevers duurzaam ingericht.

Duurzame oevers

Bij de aanleg van een duurzame oever verruimen we de traditionele oever zo’n twee meter met een flauw oplopend talud. De herinrichting van de oevers biedt meer ruimte aan planten en dieren, waarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten verbetert. Dat heeft weer een positief effect op de waterkwaliteit. Ook de kosten voor het onderhoud van de oevers zijn in de toekomst lager. Doordat de houten onderdelen (Europees FSC of gelijkwaardig) van de constructie nu volledig onder water kunnen worden geplaatst, worden deze minder vaak vervangen. Tot slot levert de verbreding meer waterberging op. Het omliggende (meestal agrarische) gebied krijgt daardoor minder snel ‘natte voeten’.

Uitvoering

Aannemersbedrijf Krinkels B.V. gaat de aanleg van deze eerste 7,5 km duurzame oevers voor ons uitvoeren. De verwachting is dat wij in totaal 24 km duurzame oevers aanleggen in 2019. Met de versnelde aanleg van de duurzame oevers voldoen wij al in 2021 aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving (in 2027 moet 40% van alle tochten in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijke zijn ingericht).

Europese-vlag-klein

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’

Kijk voor meer informatie op onze website.

Duurzame-oever
Dwarsdoorsnede duurzame oever