Zoutarm en ijzerarm water voor de Noordoostpolder

De twee hevels op de Westermeerdijk bij Espel werken volop! Bijna een maand geleden begon het water de Noordoostpolder in te stromen. Geen gewoon water, maar ijzerarm en zoutarm water uit het IJsselmeer. De hevels kunnen 900 kuub water per uur leveren aan het achterliggende gebied. Dit is nodig voor de aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw in dit gebied.

Slim water inlaten

900.000 liter water per uur is heel veel water. Bij hele droge omstandigheden is het mogelijk om deze hoeveelheid in te laten. Projectleider Pieter Vos: “Natuurlijk laten we deze hoeveelheid niet dagelijks in. Al het water dat we de polder inlaten, moet er namelijk met de gemalen ook weer uit gemalen te worden. Door een meetsysteem voor de waterkwaliteit, kan het waterschap het water slim en efficiënt het gebied inlaten. Zodra uit de metingen blijkt dat het ijzergehalte en zoutgehalte  goed is, vermindert of stopt het waterschap met het inlaten van water. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het ingelaten water weer uit de polder te malen.”

Toekomstbestendige oplossing

Heemraad Ton Leijten: “Het gebied tussen Espel en Urk heeft in vergelijking met andere gebieden slootwater dat erg zout- en ijzerrijk is. Dit is niet goed voor de duurzame landbouw in de Noordoostpolder. De twee hevels bieden een toekomstbestendige oplossing, zodat de gewassen met geschikt water beregend kan worden. Zoet water is, zeker in bepaalde periodes, een schaars goed. Ook vanuit die invalshoek is het belangrijk dat het systeem zo is ingericht dat we niet meer water hoeven in te laten dan noodzakelijk.”

Hoe werkt het?

Op onderstaande afbeelding staat aangegeven waar de twee hevels staan. Met een leiding onder de grond gaat het water uit het IJsselmeer het gebied in (dikke blauwe lijn). Hevel 1 bedient de Steenbank- en Ankertocht. Hevel 2 bedient de Espeler- en Onderduikerstocht. Daarna stroomt het ijzer- en zoutarme water verder het gebied in.

Plangebied op kaart

Download het kaartje (jpg, 50 kB)