Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur Waterschap Zuiderzeeland

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. Daarnaast hebben de heemraden een concept verdeling van de formatie-inzet gemaakt. Over deze verdeling neemt de Algemene Vergadering op 2 juli 2019 een besluit.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

Heemraad Jo Caris is loco-dijkgraaf en onder meer verantwoordelijk voor gezuiverd water, buitenlandbeleid, informatie en organisatie. Heemraad Tom Vereijken heeft waterveiligheid en financiën in zijn portefeuille. Heemraad Andries Poppe is onder meer verantwoordelijk voor klimaatmitigatie en -adaptatie, duurzaamheid en juridische zaken. Heemraad Piet Boer ziet toe op onder meer voldoende en gezond water. Dijkgraaf Hetty Klavers neemt de algemene zaken, communicatie en calamiteiten voor haar rekening.

Portefeuilleverdeling 2019-2023-website

Bestuursprogramma 2019-2023

In het Bestuursprogramma 'Water beweegt ons' is de koers voor de komende vier jaar bepaald. Het programma is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties. Het nieuwe bestuur bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur. Klimaat is een belangrijk thema. Dit geldt ook voor het versterken van de dijken, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam waterbeheer en digitalisering. Het bestuur wil graag samen met inwoners, ondernemers, agrariërs, mede-overheden en andere gebiedspartners de wateruitdagingen oppakken.

De hoofdlijn van het Bestuursprogramma 'Water beweegt ons' is weergegeven in een filmpje.