Waterpeil 10 centimer hoger voor beregening en goede waterkwaliteit

Waterschap Zuiderzeeland verhoogt op donderdag 27 juni 2019 het waterpeil in heel Flevoland met 10 centimeter. Dit doen we, omdat in de komende week geen neerslag van betekenis wordt verwacht. De watervraag voor beregening wordt daardoor groter.

De peilverhoging zorgt er ook voor dat het water minder snel opwarmt. Dit is beter voor de waterkwaliteit en draagt het bij aan het voorkomen van blauwalg.

Het waterschap houdt het waterpeil hoger zolang dit nodig is. Zodra we het waterpeil weer met 10 centimeter laten zakken, communiceren we dit via onze website, Facebook- en Twitteraccount.

Heeft u een vraag of melding naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel. (0320) 274 911.

Neerslagtekort in Nederland 2019 - juni juli