Projectplan duurzame oevers Zeebies-, Kubbe-, Zijdenetten- en Hoekwanttocht ter inzage

Waterschap Zuiderzeeland gaat in de buurt van Biddinghuizen verder met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Het projectplan voor de Zeebies-, Kubbe-, Zijdenetten- en Hoekwanttocht ligt de komende zes weken ter inzage. Het waterschap heeft eind 2019 volgens planning 60 kilometer duurzame oevers aangelegd, inclusief de 7 kilometer oevers uit dit projectplan. Dit is onderdeel van de versnelde aanleg van in totaal 102 kilometer duurzame oevers tot en met 2021.

Inzage en bezwaar

Het hierboven genoemde projectplan ligt vanaf 5 juli 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het Waterschapshuis aan de Lindelaan 20 in Lelystad. Het projectplan is ook te raadplegen op www.zuiderzeeland.nl/publicaties. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken tegen het projectplan bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad), onder vermelding van het betreffende projectplan.

Duurzame oevers

Bij de aanleg van een duurzame oever verruimen we de traditionele oever zo’n twee meter met een flauw oplopend talud. Hierdoor biedt de oever meer ruimte aan planten en dieren, waarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten verbetert. Dat heeft weer een positief effect op de waterkwaliteit. Daarnaast levert de verbreding meer waterberging op. Het omliggende (meestal agrarische) gebied krijgt daardoor minder snel ‘natte voeten’. Met de aanleg voldoen wij aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving. In 2027 moet 40% van alle tochten in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijk zijn ingericht.

Europese-vlag-klein

Mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’

Duurzame-oever
Dwarsdoorsnede van een duurzame oever