Singels maaien op Urk

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Urk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de singels op Urk. In overleg zijn beheer- en onderhoudsplannen opgesteld en afspraken gemaakt over het maaibeleid (hoe ziet een singel eruit).

Singel op Urk

Om de waterkwaliteit en de flora en fauna optimaal te houden is in het gezamenlijk beleid afgesproken hoe de oevers van de singels gemaaid worden. De maaiwerkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd door een aannemer. Voor de zomerperiode geldt dat vanaf vijf juli wordt gestart met de maaiwerkzaamheden. Deze zijn rond vijftien juli afgerond.

Wie doet wat?

De gemeente Urk is verantwoordelijk voor het gebruik van het water, bijvoorbeeld recreatie en de beleving van het water. Het waterschap voert het beheer en onderhoud van de singels uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over de planning van het onderhoud van de singels kunt u contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Urk, telefoonnummer (0527) 689868.