Waterschap Zuiderzeeland doet aanvullend onderzoek naar bagger

Waterschap Zuiderzeeland doet aanvullend onderzoek naar PFAS-stoffen in de waterbodem. Op basis van de uitkomst bekijken wij hoe wij toekomstige baggerprojecten aanpakken.

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen, baggeren wij volgens een vast programma.

PFAS

Wij hebben een aantal geplande baggerwerkzaamheden in ons gebied uitgesteld naar 2020. Aanleiding is de mogelijke aanwezigheid van PFAS-stoffen in de waterbodem. PFAS is een verzamelnaam van diverse stoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde analysetechnieken worden deze stoffen ook steeds vaker in de waterbodem aangetroffen.

Kwaliteit waterbodem

In de waterbodem kunnen verontreinigingen voorkomen. Daarom onderzoeken wij de kwaliteit van de waterbodem altijd voordat er gebaggerd wordt. Als wij meer vervuiling aantreffen dan de vastgestelde norm, wordt de vrijgekomen bagger apart verwerkt. Voor PFAS-stoffen waren tot voor kort geen normen.

Uitstel baggeren

In juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een tijdelijk handelingskader vastgesteld waarin staat hoe waterschappen en andere overheden om moeten gaan met PFAS-stoffen. Wij doen uit voorzorg aanvullend onderzoek naar PFAS-stoffen in de waterbodem en stellen baggerwerken in het stedelijk gebied uit tot 2020. Baggerwerkzaamheden in landelijk gebied vinden volgens de normale planning plaats nadat aanvullend onderzoek is afgerond.