Blauwalg: Waarschuwing 't Bovenwater Lelystad

Vanaf 31 juli 2019 heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) een waarschuwing ingesteld voor de zwemlocatie 't Bovenwater in Lelystad vanwege blauwalg.

bovenwaterpijl

Blauwalg melden

In ’t Bovenwater zit deze zomer veel blauwalg. Meer informatie over blauwalg vindt u op deze pagina. Als u overlast door blauwalg ervaart, dan kunt u dit digitaal via een meldingsformulier of telefonisch melden bij Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer 0320 - 274 911. Het waterschap zal uw melding doorsturen naar de gemeente Lelystad met het verzoek om maatregelen te treffen.

Veilig zwemmen

Wilt u veilig zwemmen? Ga naar officiële zwemlocaties en check de website www.zwemwater.nl voor actuele informatie.


Meer informatie