Zwemmen in de natuur

Blauwalgen of blauwwieren zijn eigenlijk bacteriën die eruitzien als alg. Als er een grote hoeveelheid algen zijn, vormen ze vaak een groen/blauwe laag op het water die op  blauw-wit-groene verf lijkt. Deze blauwalglaag produceert soms toxische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.

Het waterschap bemonstert niet standaard al het water in sloten en vijvers op de aanwezigheid van blauwalg. Alleen zodra er een vermoeden van blauwalg is meet het waterschap. Op aangewezen zwemlocaties meten we in het zwemseizoen iedere twee weken de waterkwaliteit. Vaker als daar aanleiding toe is. Daarom adviseren we u om alleen op de officiële zwemlocaties te zwemmen en uw hond niet te laten zwemmen op plaatsen waar waarschuwingsborden geplaatst zijn.

Blauwalg in sloot of vijver gezien?

Het is belangrijk om blauwalg te melden. Hierdoor kunnen inwoners op tijd een waarschuwing ontvangen, zodat gezondheidsklachten voorkomen kunnen worden.

  • Melding blauwalg bij zwemwater. Zwemwatertelefoon, 0320 265 700.
  • Melding blauwalg binnen de dijken van Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland, 0320 274 911 of via het meldingsformulier.

Veilig zwemmen?

De waterkwaliteit op officiële zwemlocaties worden vanaf half april tot en met eind september eens per twee weken gecontroleerd. Wilt u weten waar u veilig kunt zwemmen? Kijk dan op www.zwemwater.nl