Open Monumentendag: ‘Knardijk: meer dan een dijk’

Ga mee op excursie tijdens Open Monumentendag op 14 september

De Knardijk. Al 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een groene loper door het landschap met een lengte van 18 kilometer. Graag gebruikt door schapen en recreanten. Maar wist je dat de Knardijk ons ooit beschermde tegen het water van het IJsselmeer en dat hij Lelystad per auto bereikbaar maakte?

lageknarsluis3Karakteristiek zijn de Hoge Knarsluis en Lage Knarsluis. Zij hebben een belangrijke functie mochten de polders ooit overstromen. Die kans is gelukkig heel klein, want nu zorgen de stevige dijken rondom de polders voor droge voeten in Flevoland.

Maar dat maakt deze ‘opa’ niet minder belangrijk. Want ook al is hij met pensioen, de Knardijk blijft een rol vervullen in ons Flevolandse landschap: hij heeft cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarde.

Excursie

Wil je meer weten over de Knardijk en de sluizen? Woon jij in Flevoland, maar heb je die belangrijke Knardijk nog nooit écht goed bekeken? Meld je dan aan voor een excursie tijdens Monumentendag op 14 september. Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer nemen je graag mee de groene loper op. Voor een rondrit (in een ecocar) op de dijk en een bezoek aan de Lage Knarsluis.

Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer. De excursie vindt plaats om 14.00 uur en om 16.00 uur. Graag bij aanmelding het tijdstip van je voorkeur doorgeven. De kosten bedragen 10 euro per persoon. De opbrengsten van de excursie zijn voor het Buitenfonds project Knardijk om een glijbaan in dit gebied te realiseren.

Een dijk van en voor iedereen

Wist je dat de toekomst van de dijk op dit moment onderwerp van gesprek is? Nog niet zo lang geleden riepen we bewoners en organisaties op om na te denken over hoe we de Knardijk in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Op welk gebied, dat maakt niet uit: natuur, sport, recreatie, toerisme, cultuur, horeca, energie en/of innovatie. Met de inbrengers van ideeën is het concept van de Groene Gastvrije Loper uitgedacht. In verschillende werksporen wordt dat nu verder uitgewerkt.  Kijk ook eens op Knardijk.nl