Bekendmaking legger kavelsloten

Waterschap Zuiderzeeland gaat de kavelsloten in de legger Watersystemen in het vervolg digitaal – in een GIS-database - vastleggen. Nu wordt nog gewerkt met PDF-kaartmateriaal. Er bestonden al plannen voor het digitaal vastleggen van vaarten en tochten. Deze kavelsloten zijn daarop een aanvulling (deze waren per abuis niet meegenomen in het eerdere plan).

De legger is een openbaar register waarin staat welke sloten, vaarten, tochten, stuwen en gemalen belangrijk zijn voor de waterhuishouding in Flevoland. Er staat ook waaraan ze moeten voldoen en wie ze moet onderhouden.

Digitale vastlegging maakt het delen van informatie met anderen gemakkelijker. De nieuwe werkwijze sorteert daarnaast al vast voor op de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet bundelt en moderniseert alle Nederlandse wetten voor de leefomgeving. Alle gegevens worden dan samengebracht in een digitaal stelsel.

Inzage en zienswijze

Het ontwerp van de legger (gedeelte kavelsloten) is van 26 augustus tot en met 7 oktober 2019 te raadplegen via www.zuiderzeeland.nl/publicaties en via www.officielebekendmakingen.nl. Of via het digibord in de hal van het Waterschapshuis in Lelystad (Lindelaan 20), op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Bent u eigenaar van een perceel aan een kavelsloot? Of loopt er een kavelsloot op uw perceel? Dan kan deze informatie voor u belangrijk zijn. Bedrijven, inwoners en anderen kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk hun zienswijze bekend maken bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad).

Almeerderhout_000889