Waterpeil in heel Flevoland terug naar normaal

Waterschap Zuiderzeeland brengt het waterpeil in de vaarten van Flevoland weer terug naar normaal. De extra 10 centimeter water bovenop het normale waterpeil is niet meer nodig, omdat in de komende periode regelmatig een bui zal vallen. Er is voldoende wateraanvoer. Het waterpeil in de vaarten wordt geleidelijk teruggebracht naar de normale waterpeilen. We verwachten dat dit weekend dit niveau bereikt is.

Hoe zat het ook alweer?

Eind juni van dit jaar heeft het waterschap het waterpeil in de vaarten van Flevoland met 10 centimeter verhoogd. Dit hebben we destijds gedaan vanwege het droge weer en de verwachting dat het nog een tijd zo zou blijven. Inmiddels is het zomerse weer wisselend en natter dan normaal.

Landelijk beeld

Ondanks dat in Flevoland geen watertekort is, zijn er landelijk nog wel grote verschillen. In Zuidelijke en Oostelijke delen van Nederland is de situatie ten opzichte van een aantal weken geleden al wel verbeterd. De droogteproblemen zijn daar nog niet voorbij. De actuele stand van zaken is te vinden op de website van het KNMI.

Heeft u een vraag of melding naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel. (0320) 274 911.

Peilschaal