Aanpassing hevels Westermeerdijk voor optimale functie

Maandag 2 september 2019 start de aannemer met het aanpassen van de bestaande hevels bij de Westermeerdijk vlakbij het dorp Espel. Dit systeem zorgt ervoor dat water uit het IJsselmeer het gebied bij Espel instroomt. Nadat de hevels in mei in gebruik waren genomen, bleek dat een onderdeel in het systeem niet goed werkt. Dit onderdeel, de zogenaamde zandvang, moet vervangen worden. Het onderdeel bij hevel bij het Schapenpad is als eerste aan de beurt. Daarna het onderdeel bij de hevel in het verlengde van het Espelerpad. De werkzaamheden duren circa twee weken.

Optimale functie hevels

We vinden het belangrijk dat de hevels goed hun werk doen, zodat ijzerarm en zoutarm water beschikbaar is voor de specifieke gewassen in het westelijke deel van de Noordoostpolder. Tot nu toe hebben we water in kunnen laten. Om het systeem optimaal te laten werken is het belangrijk dat het zand, dat uit het IJsselmeer meekomt, uit het water gefilterd wordt. De nieuwe onderdelen hebben deze functie.

Aanvoer water

Om het gebied tijdens de werkzaamheden wel van water te blijven voorzien, zal altijd één van de twee hevels water aan blijven voeren.

Het parkeerterrein aan het einde van het Schapenpad is tijdens de werkzaamheden beperkt bereikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Nieuw onderdeel hevels Westermeerdijk
De nieuw te plaatsen zandvang