Nationaal Park Nieuw Land | Er is er een jarig!

Van harte welkom op de groene loper!

Ben jij er ook bij? We vieren de eerste verjaardag van Nationaal Park Nieuw Land. Sinds 1 oktober 2018 hebben de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer samen de status van Nationaal Park. Op zondag 6 oktober worden er ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van Nieuw Land speciale activiteiten georganiseerd. Kom jij beleven wat Nieuw Land voor jou kan betekenen? Namens Waterschap Zuiderzeeland nodigen je van harte uit voor een excursie te voet naar de Knardijk en de Lage Knarsluis.

De Knardijk zou je kunnen zien als de entree van Nieuw Land. Op 6 oktober vertellen we je graag over deze dijk die Lelystad ooit beschermde tegen het water van het IJsselmeer. En wist je dat de Knardijk er in ‘early days’ voor zorgde dat Lelystad per auto bereikbaar werd? Inmiddels is de dijk met pensioen, het is geen primaire waterkering meer. Maar nog steeds heel erg belangrijk voor Flevoland. Daarom zoeken we samen met anderen naar nieuwe functies voor de dijk. Van harte welkom op de groene loper!

Excursie Knardijk en Lage Knarsluis

De excursie start om 14.00 uur. We vertrekken vanaf het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen. Aanmelden kan via communicatie@zuiderzeeland.nl.

Onze Oostervaardersdijk en Knardijk maken prominent deel uit van Nieuw Land. Als waterbeheerder werkt Waterschap Zuiderzeeland mee aan de projecten van andere partners. Voorbeelden zijn het gebiedsproces Knardijk dat het waterschap startte met de provincie, de verkenning van Oostvaardersoevers, de herontwikkeling van Hollandse Hout, de ontwikkelingsvisie Lepelaarplassengebied en de moeras-reset Oostvaardersplassen.

Ga voor meer informatie over Nationaal Park Nieuwland naar www.nationaalparknieuwland.nl/1jaar. Je vindt daar ook informatie over de verjaardag en de activiteiten die er door andere partners georganiseerd worden.