Maaisel uit Lelystad verwerkt tot Bokashi

Waterschap Zuiderzeeland start dit najaar een proef om een deel van het maaisel uit het stedelijk water van Lelystad te laten verwerken tot Bokashi. Het gaat in totaal om 400 ton wat wordt omgezet in een 'bodem verbeterend materiaal' voor de landbouw.

Bokashi methode

Maaisel uit Lelystad dat vrijkomt tijdens het onderhoud in stedelijk water, wordt normaal gesproken door de aannemer afgevoerd en gecomposteerd. Bij de Bokashi methode worden micro-organismen en oergesteentemineralen aan het maaisel toegevoegd. Vervolgens wordt de hoop luchtdicht afgedekt (zoals bij inkuilen) en acht tot tien weken gefermenteerd. Hierdoor is er nagenoeg geen CO2 uitstoot en blijven koolstof en andere voedingsstoffen behouden. Dit is een voordeel ten opzichte van standaard composteren. Na afloop wordt de Bokashi uitgereden op landbouwgronden in Flevoland binnen een straal van vijf km vanaf Lelystad.

Pilot

De pilot wordt begeleid door het bedrijf Bij de Oorsprong en uitgevoerd bij biologisch landbouwbedrijf Erf BV in Lelystad. Dit bedrijf exploiteert op een duurzame wijze reservegronden in stedelijke gebieden en investeert zo in een gezonde, vruchtbare Flevolandse bodem. Bokashi voedt het bodemleven en heeft een ziekteonderdrukkende werking voor het gewas.

Als de proef lukt, kan deze werkwijze op termijn leiden tot lagere kosten voor verwerking van maaisel uit het stedelijk gebied.

Maaisel