Dijkgraaf Hetty Klavers opnieuw geïnstalleerd na herbenoeming

Op 24 september 2019 heeft commissaris van de Koning Leen Verbeek dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland opnieuw geïnstalleerd. Afgelopen juni is de dijkgraaf door de Kroon herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Reactie dijkgraaf Klavers

Hetty Klavers verheugt zich op haar tweede termijn. Met een nieuw algemeen en dagelijks bestuur na de waterschapsverkiezingen van maart 2019, kijkt ze vooruit naar de komende jaren: “Wij willen ons bij de uitvoering van ons werk nog meer verbinden met onze inwoners en andere organisaties, maar ook met brede maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan energietransitie, biodiversiteit en waterbewustzijn. Met onze focus op klimaat en duurzaamheid, blijven wij werken aan onze kerntaken: veilig, voldoende en schoon water.”

Van aanbeveling naar koninklijk besluit

In februari 2019 heeft de Algemene Vergadering van Zuiderzeeland een positieve aanbeveling voor de herbenoeming aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland gestuurd. Vervolgens hebben GS deze aanbeveling, vergezeld van hun beschouwingen, naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. In juni 2019 is bij koninklijk besluit dijkgraaf Hetty Klavers herbenoemd voor een tweede ambtsperiode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2025.

190924 Tekenmoment Hetty Klavers-website
Tekenmoment dijkgraaf Hetty Klavers met commissaris van de Koning Leen Verbeek